Ihász Gilbert Vincze

Full text search

Ihász Gilbert Vincze
premontrei kanonok és főgymnasiumi tanár, 1803. ápr. 23. Vaszaron (Veszprémm.); tanult Pápán, Veszprémben és Győrött; az utóbbi helyen a bölcseleti tanulmányokat is végezte, 1824. október 24. A csornai premontrei kanonokok szerzetébe felvétetett. Onnét a győri papnevelőben a hittudományipályát 1830. aug. 22. Bevégezvén misés pappá szenteltetett. 1832-ben mint segédlelkész Türjén, 1834-től pedig mint tanár Keszthelyen 12 évig, mint igazgató nyolczig működött. 1853-tól 1856-ig Türjén nyugalomban élt és olvasással s írással foglalkozott. 1857-től ismét főgymnasiumi tanár volt Szombathelyt. Meghalt 1891-ben.
Programmértekezései a keszthelyi r. kath. gymnasium Értesítőjében (1852. Az erkölcsi magaviselet alapnézetei); a szombathelyi r. kath. gymnasium Értesítőjében (1857. Az élet folytonos iskola)
Munkái:
Keresztény műveltség s erkölcsi magaviselet alapvonalai. Szombathely, 1857.
Szellemi kincstár. melyet bibliai adatok és példákból, egyházi atyák és az ókor bölcseinek munkáiból, történeti adatokból, hazai és külföldi írók műveiből stb. összeállítva elmés mondatok, hasonlatok, adomák s mesékkel élénkítve s betűrendben szerkesztve kiadta Dvorzsák János. Bpest, 1885–86. (Szellemi könyvtár. Havi füzetek I–IV. évfolyam.)
Danielik, Magyar Irók II. 122. l.
A csorna-premontrei kanonokrend Névtára 1870. és 1892-re
M. Könyvészet 1886–87.
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT