Igel Bálint

Full text search

Igel Bálint
ág. ev. lelkész, brassói tanácsos fia, 1683. febr. 1. született; miután gymnasiumi tanulmányait szülővárosában elvégezte, 1706-ban a jenai egyetemre utazott, honnét 1710-ben tért vissza Brassóba, hol 1719. nov. városi prédikátorrá, 1735. szept. 7. pedig városi lelkészszé léptették elő; e hivatalában (1746–47-ben egyszersmind dékán is volt) 1748-ig maradt, midőn nyugalomba vonult. Meghalt 1751. febr. 3.
Munkái:
De Conferendae Salutis Modo. Salvus fit Homo hoc modo. Tit. 3., 4–7. Respond... rosis ipsis. Non Jul. A. h. s. III. Coronae, 1704. (Fronius Markus, tusculanae Heltesdenses V.)
Erste und letzte mit Thränen benetzte Ehrensäule des Hrn. Lucas Seuler von Seulen herzlich geliebten Kindern: Anna Katharina, justina und Joseph Gottsmeister v. Seulen, welche alle 3 im Jahre Christi 1723 innerhalb 8 Tagen in Kronstadt sanft und selig verschieden, auch in dasigne Cathedralkirche beigesetzt worden. U. ott, 1723. (Tartler Márk és Barbenius János beszédével és mások költeményével együtt.)
Der nach dem Exempel Jesu Christi Gott aufgeopferte Wille eines leidenden und sterbenden Christen bei schristlicher Leichbestattung Hrn. Lucas Seuler v. Seulen, Communitätsorators 1733 den 15. Sept. in damaliger Leichenpredigt aus Matth. 26, 39, 42. 44. bei volkreicher Versammlung vorgetragen. U. ott, 1733.
Trausch, Schriftsteller-lexikon II. 234.
Gross, Kronstädter Drucke 25., 127., 134. l.
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT