Igaz Dániel

Full text search

Igaz Dániel
m. kir. posta- és távirófőtiszt, I. Beniamin ev. ref. levita s Palla Julianna fia, szül. 1853. ápr. 24. Becskeházán (Tornam.); a gymnasiumot a sárospataki ev. ref. kollégiumban, a jogot 1871-től három évig ugyanott és egy évig a budapesti egyetemen végezte. 1878-ban a posta szolgálatába lépett Budapesten. 1879-ben postatiszti vizsgát tett és Szombathelyre postatisztté neveztetett, honnét 1881 őszén a székesfejérvári postahivatalhoz, 1882-ben a budapesti főpostahivatalhoz, 1884. márcz. 18. pedig a m. kir. közmunka- és közlekedési miniszterium postaügy-osztályába helyeztetett át. 1885. jan. a budapesti postaigazgatóságnál fogalmazó lett. A posta és távirdának 1887-ben történt egyesítése alkalmával, a központi posta- és távirógazdászati hivatalhoz posta- és távirótisztté, 1888-ban pedig a budapesti központi táviró főállomásra helyeztetett és innét a kereskedelemügyi miniszteriumi posta- és távirószámvevőséghez került, hol öt évig szolgált. 1895. márcz. óta az országos posta- és távirógazdászati hivatal főtisztje.
Számos czikket írt a Posta Közlönybe.
Munkája: A Posta és távirászat gyakorlati kérdések és feleletekben. Bpest, 1888.
M. Könyvészet 1888. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT