Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és ecsegi),

Full text search

Galgóczy Gábor (sajó-galgóczi és ecsegi),
orvosdoktor, sebész és szülészmester, G. Gábor ev. ref. lelkész és Szikszay Eszter fia, szül. 1821. máj. 9. Lápafőn Tolnamegyében; a pesti egyetemen tanult és 1848-ban tábori orvos volt. Államfogságot is szenvedett Nagy-Váradon. Majd Békésmegye főorvosa lett. Meghalt e hivatalában 1863. febr. 11. Békés-Gyulán.
Czikke: Nevezetes szülészeti eset a pesti egyetemi szülházban. (Orvosi Tár 1848. II. 2. sz.)
Munkája: Nyilvános orvosi vitatkozás. Pest, 1848.
Rupp, Beszéd. Buda, 1871. 166. l.
Gyászjelentés és öcscsének G. Károlynak szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT