Gálffy Ignácz,

Full text search

Gálffy Ignácz,
középkereskedelmi és polgár-iskolai igazgató, szül. 1859. febr. 1. Szombatfalván Udvarhelymegyében; középiskolai tanulását a reformátusok székelyudvarhelyi kollégiumában végezte; innét 1878-ban Budapestre ment, hol a műegyetemen, a polgár-iskolai tanárképzőban és a tudományegyetemen folytatta tanulmányait. Ezek végeztével 1880. aug. a deési polgári iskolához neveztetett ki a mennyiségtan-természettani tanszékre. Innét 1881. szept. 13. a miskolczi polgári iskolához helyeztetett át igazgatónak; 1886-ban a középkereskedelmi iskola igazgatójává is megválasztották és az országos közoktatási tanács külbiráló tagjává kinevezték. Több rendbeli utazást tett Krakkóba, Triesztbe és Olaszországba, hol két ízben látogatta s tanulmányozta Velencze s egy ízben Róma s Firenze gyűjteményeit. 1892 őszén előadást tartott a hitelszövetkezetekről, melynek következménye lett, hogy a borsodmegyei tanítók egyesülete hitelszövetkezetet alapított, melynek czélja a tanítók anyagi segélyezésén kívül, nevelőház állítása által a tanítók gyermekeinek neveltetése közép-, szak- és felsőiskolákon; ennek a szövetkezetnek alelnöke. Ujabban a borsodmegyei takarékpénztár megválasztotta egyik igazgatójává. Az utóbbi tíz év alatt részt vett Miskolcz politikai, társadalmi s közmívelődési ügyeiben. Bevezette (először az országban) a korcsolyázást az iskola udvarába. A miskolczi athléta körnek igazgatója.
Czikkei a Miskolczban (1882. A májusi légmérsékletről), a Polgári Iskolában (1882. Észrevételek Miklós Gergelynek a polgári iskolák tanítóinak képzéséről irott közleményére), a Közoktatásban (1883. A polgári iskolai rajztanárok képzése és képesítése), a Miskolcz és Vidékében (1884. Nevelésügyünk jelene, A miskolczi iparos-oktatási viszonyok, Az iparos tanulók munkakiállítása), a Borsodban (1884. Az országos tanítói árvaház), a Borsodmegyei Lapokban (1885. A miskolczi műasztalos ipartanműhely czélja, A tanműhelyek és az iparos képzés; ezen lapnak azóta is munkatársa); irt még a Felső- Nép- és Polgáriskolai Közlönybe, a Borsod-Miskolczi Közlönybe stb.
Munkái:
1. A miskolczi polgári fiú- és leányiskola 10 évi fennállásának története és szervezete. 1875. szept. 1-től. Miskolcz, 1885.
2. A miskolczi ipariskola története és szervezete. 1875–1885. Miskolcz, 1885.
3. Azok a nehéz idők. Történeti regény. Miskolcz, 1886. Két kötet. (Ism. Főv. Lapok 1887. 54. sz. Egyetértés 147. sz.)
4. Közönséges számtan polgári iskolák alsó osztályainak használatára. Miskolcz, 1891.
5. Soh'se halunk meg. Elbeszélés. Miskolcz...
Szerkesztette a miskolczi ipariskola Értesítőit (1884–1891.) és szerkeszti a miskolczi polgári és közép-kereskedelmi iskola Értesítőit (1881 óta.)
Kéziratban: Igaz is nem is. (Elbeszélés sorozat.)
M. Könyvészet 1886. 1891. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT