Gál Imre,

Full text search

Gál Imre,
ev. ref. püspök, szül. 1596-ban Alsó-Lindván Zalamegyében, hol atyja G. János lelkész volt (ennek atyja G. János is licentiatus prédikátor volt Jákón). G. Imre Debreczenben tanult, honnan külföldi akadémiákra ment. Haza érkezvén, előbb Alsó-Lendván viselt lelkészi hivatalt és 1624-ben Pathai után veszprémi prédikátor lett, hol 1627. okt. 6. a várban alapkövét tette le egy templomnak, melynek építését 1629-ben végezték be. 1631-ben már pro-senior volt. Tholnai István halála után Veszprémvidéki esperesnek, 1650-ben pedig túl a dunai püspöknek választották meg. Meghalt 1655-ben 59. évében.
Igen könyvszerető ember volt és a tollat maga is szívesen forgatta; könyveibe számos latin verset irt, rendesen a czímlapot megelőző tiszta ívre; egy ily négysoros latin versét, melyet a Concordantia Bibliorum (Antverpen, 1567) cz. munka tiszta lapjára irt, közli Tóth Ferencz (Helv. vall. túl a dunai ref. püspökök élete. Győr, 1808. 106. l.)
Munkája: Predikácijók melliec ez világhi dolgocrul valok... Alsó-Lindván nyomatott (Kőváry Béla szerint), azonban eddig ismeretlen.
Tóth Ferencz, A helvecziai vallástételt tartó túl a dunai... püspökök élete. Győr, 1808.
Adatok Zalamegye történetéhez. Nagy-Kanizsa, 1878. V. 129. l. (Kőváry Béla.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT