Gál (Gaál) László (hilibi),

Full text search

Gál (Gaál) László (hilibi),
a számvevő hivatal elnöke, G. János gubernialis tanácsos és Dósa Anna fia; előbb kir. ügyigazgató s kincstári tanácsos volt; 1835. márcz. 26. erdélyi főkormányszéki tanácsossá neveztetett ki. 1838. február 16. a szebeni országgyűlésen a számvevő hivatal elnöke lett. Mint hanyatló korú 1847. márcz. 15. nyugalmaztatott egész fizetéssel. Meghalt 1848. jul. 9. 71. évében.
A hazai történelem és jogtudomány terén munkált.
Munkái:
1. Az erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokai és a compilata constitutio után költ articulusok kivonatja. Egybeszedte G. L. Kolozsvár, 1837. Három kötet.
2. Értekeződés az erdélyi ns. Szász nemzet eredetéről és némely törzsökös polgári jogairól. Nagy-Enyed, 1846. (Névtelenül.)
3. Vizsgálódás az erdélyi Kenézségekről; egyszersmind az erdélyi két oláh püspök igazolásául felelet Trausch és főkép Schuller czáfolataira. Irta egy igazságkedvellő ns. hazafi. Nagy-Enyed, 1846.
Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I. 29. sz.
Nagy Iván, Magyarország Családia IV. 310. 311. l.
Petrik Bibliogr. I. 671. IV. 32. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT