Gajdos József,

Full text search

Gajdos József,
főelemi tanító Szatmárt, hol meghalt...
Czikkei a Néptanítók Lapjában (1870. Gyermeki önbiráskodás, 1871. Néhány szó az irvaolvasás egy kétes pontjáról, Az egyszerű hármas szabály jegyekkel, Természettani leczkék.)
Munkája: Alkotmánytan. A magyar alkotmány s az ebben foglalt polgári jogok és kötelességek főbb vonalai. Az elemi népiskolák használatára. Pest, 1871. (2. átdolg. kiadás Pest, 1873., 3. k. 1880., 4. jav. és bőv. kiadás 1887. Bpest.)
Petrik Könyvészete.
Horváth Ignácz Könyvészete 1880. 1887.
Kiss Áron, M. Népiskolai Tanítás Története Bpest, 1881. 385. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT