Gajdos József,

Full text search

Gajdos József,
kir. tanfelügyelő, szül. 1848. márczius 15. Vinnán Ungmegyében; gymnasiumi, jogi s theologiai tanulmányait a sárospataki főiskolában végezte; 1868-ban a theologiából promoveáltatott, 1869-ben pedig az elméleti birói államvizsgálatot tette le. 1870-ben b. Eötvös József közoktatásügyi miniszter a svájczi s németországi tanítóképző-intézetek tanulmányozására küldötte ki. Három évig tartózkodott külföldön, melyek közül egyet a berlini egyetemen töltött. Hazatérte után 1873. szept. 16. az aradi állami tanítóképző-intézet igazgatója, 1876-ban pedig aradmegyei tanfelügyelő lett. Tanfelügyelősége alatt az egész megyében a népiskolai ügy határozottan emelkedett. Még igazgató korában adott ki egy nagyobb terjedelmű jelentést az aradi tanítóképző-intézetről, azóta pedig többször tett közzé úgy a városi, mint a megyei közönség iránti tekintetből az iskolák állapotáról jelentéseket, melyek az Alföld cz. lapban és a Néptanítók Lapjában (1874) jelentek meg. Meghalt 1884. aug. Aradon.
Programmértekezése az aradi m. kir. állami tanítóképezde Értesítőjében (1876. A tanítóképezde történetéhez.)
Lakatos Ottó, Arad története III. 53. és Szőllőssy Károly szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT