Gaál Lajos (csikszentgyörgyi),

Full text search

Gaál Lajos (csikszentgyörgyi),
főgymnasiumi tanár, szül. 1868. jun. 26. Nagy-Szebenben, hol atyja az akkor ott állomásozó Wasa-ezred hadnagya volt; G. tanulmányait, mivel katonai pályára szánták, a nagy-szebeni német tannyelvű városi iskolában kezdette; középiskoláit azonban az ottani m. kir. állami főgymnasiumban végezte. Az érettségi vizsga után gyenge testalkata miatt lemondott a katonai pályáról és beiratkozott a kolozsvári egyetemre, hol négy évig hallgatta a klassika-philologiai s történelmi előadásokat; egyidejűleg államösztöndíjat nyert és rendes tagja lett a tanárképzőnek, hol Szabó Károly, Lánczy Gyula, Hegedűs István és Szamosi János vezetése mellett nyerte kiképeztetését. 1891-ben középiskolai tanári oklevelet nyert; már megelőzőleg 1890-ben helyettes tanári alkalmazást kapott a rozsnyói kath. főgymnasiumnál, hol 1893 óta mint rendes tanár az ó klasszikai nyelveket és a magyar irodalmat tanítja s vezeti az önképzőkört.
Mint egyetemi hallgató 1889-ben Cremonai Liudprand művei és kora cz. forrástanulmányával pályadíjat nyert. (Kéziratban maradt.) Programmértekezése a rozsnyói kath. főgymnasium Értesítőjében (1893. Szabó István műfordításai; átvette a M. Állam 170., 171. sz.); a Rozsnyói Hiradóban (1893. 13. sz. A magyar Voss halála évfordulóján. 1894. 1. sz. Kazinczy találkozása a rozsnyói püspökkel 1789-ben.) Kéziratban:
Az önképzés a rozsnyói kath. főgymnasiumban.
Egy lap az intézet negyedezredéves történetéhez. (A rozsnyói gymnasium 1894. Értesítőjében fog megjelenni.)
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT