G

Full text search

G

 

Galgóczy Ignácz, Galgóczy István (sajó-galgóczi), Galgóczy János (sajó-galgóczi és ecsegi), Galgóczy Károly (sajó-galgóczi és ecsegi), Galgóczy (Galgoczinus) Miklós, Galgóczy Zsigmond (sajó-galgóczi és ecsegi), Gálik Imre, Gáll Bernárd. Gall István, Gáll József, Gallarati János, Gallauner Ferencz, Galli János Kristóf, Galli Pál, Gallik (Gallikius) András, Gallik (Gallfy) András, Gallik Géza, Gallik János, Gallik Sámuel, Galliny Ferencz, Gallo Tamás, Gallovich István, Gallovich János, Gallovich József, Gallu József. Gallus Vilmos, Gálszécsi István, Gálszécsi Ödön. Galvácsy László, Gály János, Gály Lőrincz, Gámán Zsigmond, Gamauf György, Gamauf Sámuel, Gamauf Teophil (Gottlieb), Gamauf Vilmos, Gamberszky József, Gambs Vendel, Gampe Illés, Gáncs Jenő (mesteri), Gancs Pál (gancsházi), Gánóczy Antal, (kisóczi és gánóczi), Gánóczy Flóris (kisóczi és gánóczi), Gans Móricz. Ganster József, Ganzler Lázár, Gara József, Garády. Garai Antal, Garai Ede, Garai János (tolnai). Garam. Garami (Kadlecsik) Richárd, Garamszeghi L. Ágost. Garas..., Garay Alajos, Garay Dezső, Garay János, Garay János, Garay József, Garay József, Garay Károly, Garay Pál, Garbitius Mátyás, Garda József, Garda Samu, Gárdonyi Géza, (családi nevén Zigler), Gárdos János, Garstenauer Leonard, Gartemann János, Gartner Theodosius, Garzó Gyula, Garzó Imre, Garzó Mihály. Gasner Tódor, Gaso (Gazsó) István, Gaspar Pestiensis. Gáspár András, Gáspár Ferencz, Gáspár Imre, Gáspár István (kőszegi). Gáspár János, Gáspár János Tódor, Gáspár József, Gáspár Lajos, Gáspár Terézia, Gáspárdy Géza (könyöki), Gasparich Kilit, Gasparides Vladár János, Gaspárik János, Gáspárik Kázmér, Gasparóczky Ferencz, Gasparotti Hilarius, Gasparótzi János, Gáspáry Ferencz. Gasperi Antal, Gasser György, Gassitius György, Gassner János, Gassur Sámuel.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT