Eperjesi János,

Full text search

Eperjesi János,
astrologus és mathematikus, kinek 1500. és 1514-ből maradt fenn emlékezete: Krauss Balázs 1500. febr. 25. Brassóból Celteshez intézett levelében mint astrologust és mathematikust említi és nevét Emperiesnek irja; Tabulae Ecclypsium Magistri Peurbachii. Tabula prima nobilis Joannis de Monte Regio (Bécs, 1514.) cz. munka Praefatiójában is van emlékezet róla: Potissimum hoc aureo saeculo, quo et versis literis scribere usu inolelevit (értetik a könyvnyomtatás), coepit et Mathematicorum multitudo per universam pene Germaniam increbescere. Claruerunt Viennae praenominato cum doctore Theologiae Joanne Phortzn, Magistro Kupfersperger, Joanne Epperies, Joanne Dorn monacho predicatore sat. E szerint E., mint a mennyiségtudomány s talán egyszersmind a csillagászat avatottja, több szaktársai közt azon időben jó hirben állott Bécsben.
Tud. Gyűjtemény 1829. XII. 88. 89.
Uj M. Muzeum 1857. I. 453.
Gr. Kemény József, Tört. és Irod. Kalászatok. Pest, 1861. 96. 97.
Egyet. Philol. Közlöny 1881. 239. (Ábel Jenő.)
Ábel J., Magyarországi Humanisták 123. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT