Enyedi Sámuel (benedeki),

Full text search

Enyedi Sámuel (benedeki),
gépész és órás Kolozsvárt. Sok olyanon törte az eszét, mi okos embereknek is dolgot adott volna; ilyenek: egy emeltyű, melylyel egyetlen ember tiz percz alatt 60 mázsát száz ölre emelhet; egy mathematikai óra a mágneshajlás megmérésére; napóra delejtű nélkül; tengeri óra, mely jobb a használatban levőknél sat. Sőt a repülés mesterségét is feltalálta; azonban alig hogy az ablakból kilépett, tüstént a földre esett.
Munkája: Demonstratio quadratura circuli. Nunc primum cum orbe erudito communicata. Claudiopoli. 1767. (Seivert véleménye szerint más által fordíttatott le latinra.)
Horányi, Memoria Hung. I. 620. l.
Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 304. l.
Budapesti Szemle VI. 1859. 46. l. (Szilágyi S.)
Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk Története 1711–1772. Bpest, 1876. 178. l.
Szinnyei Könyvészete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT