Endrei Ákos,

Full text search

Endrei Ákos,
főgymnasiumi tanár, szül. 1850. ápr. 22. Hód-Mező-Vásárhelyen; iskoláit szülővárosában az ev. ref. főgymnasiumban 1877-ben végezte; azután a budapesti egyetemen philologiát hallgatott és 1883-ban tanári vizsgát tett. 1884–87-ig a vágujhelyi reáliskolánál, 1887–92-ig a csurgói ev. ref. főgymnasiumban volt tanár és 1892 óta a brassói állami főreáliskolánál működik.
Irodalomtörténeti, nyelvészeti s paedagogiai czikkei: Egy vásárhelyi nótafa (Vásárhelyi Hiradó 1880.), Az uj Vineta, költeményfordítás (P. Napló 1878.), Vásárhelyi szók és szólásmódok (M. Nyelvőr 1885.), Somogyi szók és szólásmódok (U. ott, 1892.), Vegyes ajkú középiskoláink tankönyvei (Tanáregyes. Közlöny XX. 1886–87.), A nemzeti irány ápolása középiskoláinkban (U. ott, 1889.), Az egységes középiskola (U. ott, 1892.), A német nyelv gyakorlati oktatása a középiskoláinkban (Iskolai Szemle és Tanáregyes. Közlöny 1889.), Csokonai Somogyben (Főv. Lapok 1887.), Hazánk a német költészetben (Csurgói ev. ref. főgymn. Értesítője 1889. Székfoglaló értekezés. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1890.), Inductiv nyelvtanítás (Egyet. Philol. Közlöny). Kisebb czikkek az Egyetértésben és Magyar Ujságban stb.
Munkája: Német stilusgyakorlatok a középiskolák felsőbb oszt. számára. Bpest, 1891. (Ism. Dunántuli Prot. Lap 38. sz.)
Kéziratban: Svájcz középiskolái.
M. Könyvészet 1891. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT