Ember József,

Full text search

Ember József,
ev. ref. lelkész, E. István lelkész és Lóczy Zsuzsánna fia, szül. 1816-ban Sz.-Hadházán; tanulmányait a debreczeni főiskolában végezve, akadémiai rektor lett B.-Ujvároson, hol három évet töltött; azután a német nyelv tanulása végett a szepességi városokba ment; onnét hivták meg a h.-böszörményi lelkészségre; két év mulva Fésűs András egyházkerületi főejgyzőnek lett káplánja. 1850-ben Álmosdra választották meg lelkésznek, hol 1885. febr. 26, meghalt.
Munkái:
1. Chernel József által alapított kisdedóvó intézet ünnepélyes megnyitása alkalmával tartott emlékbeszéde Álmosdon, 1862. márcz. 9. Debreczen.
2. Halotti emlék-beszéd, melyet Csontos László kokadi ref. lelkész hitvese szül. Mezey Rózsa asszony felett... tartott 1875. máj. 22. U. ott, 1875.
3. Gyermekszülésbőli felszabaduláskor templomban mondandó imádság. U. ott, 1879.
Uj M. Athenás 114.
Debreczeni Prot. Lap 1885. 12. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT