Ember György,

Full text search

Ember György,
képzőintézeti s ipariskolai tanár és néptanító, szül. 1845. ápr. 20. Puszta-Soóson Szatmármegyében, hol atyja E. Péter ispán volt Károlyi György grófnál. A gymnasiumot Szatmárt, Nagy-Károlyban és Nagyváradon járta, hol a tanítóképző-intézet két évi tanfolyamát is elvégezte s a főelemi tanítóságra képesíttetett 1865-ben; ekkor Vertán Antal (irói nevén Kunágotai) családjánál nevelő lett Szombatságon (Biharm.); 1866-tól 1869. októberig részint Tasnád-Szántó (Közép-Szolnokm.), részint Csatáron (Biharm.) mint néptanító volt alkalmazva. 1869. okt. óta mint néptanító, kézőintézeti és ipariskolai tanár működik Nagyváradon.
Különös előszeretettel figyeli meg a népet, annak életmódját, szokásait és gyűjtögeti a népmeséket és népdalokat. 1865 óta tanügyi és szépirodalmi czikkeket irt a következő lapokba: Kalauz (1867–71-ig főmunkatárs), Hazánk és a Külföld (1867. Az oláhok délkeleti Magyarországon), Abauj-Kassai Közlöny (1876. pályadíjjal jutalmazott beszély), Heti Posta (1878. A végrendelet, regény), Néptanítók Lapja (1869.), Biharmegyei Közlöny (1870–71. főmunkatárs), Nagyvárad (1872. A jó tanító holtig tanul, 1873. Az anya vétke, regény. Mért nem bir ifjúságunk az anyanyelv kellő ismeretével? 1876–77. A gyermeknevelés rossz módjai, Csavargó Pali, regény, 1878–79-ben főmunkatárs, 1880. Kell-e ifjúsági könyvtár a népiskola alsóbb osztályaiban? 1881. Mért nem olvas és szaval a mai nemzedék olyan szépen mint a régi? 1884. Korai iskoláztatás. 1885. Magyarságunk érdekében), Fővárosi Lapok (1873–82. versek, elbeszélések), Magyarország és a Nagyvilág (1872–76.), M. Korona, M. Bazár, Erdély, Szegedi Napló, Népiskolai Tanügy, nagyváradi Szabadság és Bihar, Vasárnapi Ujság (1882–83. költemények), Nagyváradi Hirlap (1890. Dalok ruménból ford.), a Nagyváradi kath. népiskolai Értesítő (1872. Az iskola életre neveljen) sat.
Munkái:
1. Egy nagy lélek története. Nagyvárad, 1871.
2. Román népdalok és balladák. Kiadta a Kisfaludy-társaság. Bpest, 1877. (Grozescu Juliánnal és Vulcanu Györgygyel együtt. Ism. Petőfi Társaság Lapja 18. sz., Hon 90. sz., P. Napló 1878. 71. sz.)
3. Árva Gergely historiája, Arad, év n. Pályanyertes munka, kiadta az Aradvidéki tanító-egylet 50.000 példányban. Népirodalom 9.)
4. Elbeszélések Nagyvárad, 1883. (Ism. Koszorú. Nemzet 265. sz.)
5. Csak egy «is». Regény. U. ott, 1891.
Szerkesztette a Nagyvárad és Vidékét 1887-ben.
Jegyei: k-x. és -y. a Nagyváradban és Népiskolai Tanügyben.
Petrik Könyvészete.
M. Könyvészet 1877. 1883. 1891.
Paedagogiai Szemle 1885. fénynyom. arczk. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT