Ellebodius Nicasius,

Full text search

Ellebodius Nicasius,
pozsonyi kanonok és orvosdoktor, flandriai származású volt; a paduai egyetemen tanulta az orvosi tudományokat; azután Pozsonyban volt orvos, később kanonok és 1560-ban a nagyszombati káptalani iskola tanára lett. Meghalt pestisben Pozsonyban. Barátja Istvánffy latin gyászverset irt halálára, melyet Balásfi Tamás után Kollár Ferencz közölt a Supplem. ad Lambec. commentar. libr. I. 714. l. és ezután lenyomatott Weszprémi.
Munkái:
1. Oratio de auctoritate et necessitate Conciliorum, in Synodo dioecesana prouinciali Tyrnaviensi sub Ferdinando I. rege Hung. et Nicolao Olaho, archiepiscopo Strigoniensi mense April. 1561. celebrata, recitata. (Péterffy, Sacr. Conc. Hung. P. II. 135.)
2. Nemesii episcopi et philosophi De Natura Hominis Liber vnvs, nunc primum et in lucem editus, et in Latine conversus a Nicasio Ellebodio Casletano. Antwerpiae, 1565. (Elől a görög szöveg, azután E. előszava s a latin fordítás; ujra nyomatott Fell János előszavával, Oxonia 1671; azután is többször kiadatott).
Kiadta s ajánlással ellátta Dudith András De Calice Laicis permittendo cz. bezsédét, melyet az a trieszti zsinaton 1562. szept. 5. mondott. (Pádua, 1563.)
Levelei: Verancsics Antalhoz, Padua, 1569. nov. 12. (Monumenta. Scriptores XV. 19. l. és erre válasz 30. l., van der Mylen Adrianhoz, három Paduában 1570 és 71, kettő Pozsonyban 1572-ben kelt, a Selectae Epistolae Clarorum Virorum. Lugd. Batav., 1617. cz. gyűjteményben adattak ki; husz eredeti levele Hugo Grotiushoz irva, a bécsi császári könyvtárban őriztetik; négy levele pedig, melyeket 1565–75-ben Camerarius Fülöp és Joachimhoz irt, megvannak a müncheni könyvtárban.
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 40. Cent. Alt. P. Prior 200.
Katona, Historia Critica XXV. 628.
Toldy, Ujkori M. Nemz. Irod. Tört. 18. 39.
Pauer János, Egyházi rend érdemei 424. l.
Egyetemes M. Encyclopaedia VIII. 730. (Vass József.)
Memoria Basilicae Strigoniensis 143.
M. Könyv-Szemle 1882. 225. 226. l. és Concilia Emil szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT