Elischer József,

Full text search

Elischer József,
kir. tanácsos, tankerületi főigazgató, szül. 1843-ban Gölniczbányán; előbb Budapesten az ág. ev. főgymnasium tanára, jelenleg tankerületi főigazgató Nagyszebenben.
Programmértekezése: Itazismust-e vagy Etazismust gymnasiumainknak az ó görög ejtésben? (Budapesti ev. gymn. Értesítője 1872.)
Munkái:
1. Latin nyelvtan. Alaktan. Irta Szénássy Sándor, átdolgozta... 3. kiadás. Bpest, 1874. (4. jav. kiadás. U. ott. 1880.)
2. Latin olvasókönyv. Irta Szénássy Sándor. Sajtó alá rendezte... 3. kiadás. U. ott, 1874. (4. k. átdolgozta... 1878. 5. jav. és bőv. k. 1883. 6. jav. k. 1892. u. ott.)
3. Chrestomathia Xenophon Cyropédiája, Anabasisa és Socrates nevezetességeiből. Magyarázó jegyzetekkel és szótárral ellátta dr. Schenkl Károly. Magyarra ford. V. Horváth zsigmond. 3. jav. kiadás. A nyomtatásra felügyelt. U. ott, 1879. (Görög és latin Remekirók 2.)
4. Horatius Q. Flaccus satirái. Iskolai használatra magyarázta. U. ott, 1879. (Jeles Irók Iskolai Tára IV.)
5. Horatius Q. Flaccus epistolái. Iskolai használatra magyarázta. U. ott, 1879. (Jeles Irók Iskolai Tára V.)
6. Latin olvasókönyv. A gymnasium III. és IV. oszt. számára. A gymn. tanítás legújabb terve szerint szerkesztve, jegyzetekkel és szótárral ellátva. U. ott, 1880. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny. 2. jav. kiad. U. ott, 1885.)
7. Plato, Socrates védelme és Kritója. Bevezetéssel és jegyzetekkel Ludwig, Cron és Deutschle nyomán ellátta V. Horváth Zsigmond. Sajtó alá rendezte... 3. jav. kiadás. U. ott, 1884. (Görög és latin Remekirók 1.)
8. Szénássy Sándor Latin mondattana, al- és főgymnasiumok számára. 3. kiadás. Sajtó alá rendezte. U. ott, 1885.
9. Szótár Homeros két eposához. Iskolai használatra készítette. U. ott, 1888. (2. jav. kiadás, Fröhlich Róberttel együtt.)
Petrik Könyvészete.
M. Könyvészet 1878–79. 18880. 1883–88. 1891.
Wutz Névkönyve.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT