Elek Lajos,

Full text search

Elek Lajos,
ev. ref. tanár, szül. 1845-ben K.-Helmeczen Zemplénmegyében; 1877. július óta tanár a debreczeni ev. ref. főgymnasiumban, hol a vallást, latin és magyar nyelvet tanítja.
Programmértekezése: A magyar óda különös tekintettel Berzsenyi műveire (Debreczeni ref. főgymn. Értesítője 1878.)
Szerkeszti: A tiszántuli ev. ref. középiskolai tanáregyesület Évkönyvét (mint az egyesület jegyzője) 1885 óta Debreczenben.
Wutz Névkönyve.
M. Könyvészet 1885–87.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT