Elefánt Mihály,

Full text search

Elefánt Mihály,
ág. ev. lelkész, szül. 1816-ban Aszódon polgári szülőktől; gymnasiumi tanulmányait szülőhelyén kezdte, Selmeczen folytatta, hol kivált Boleman István tanár pártfogolta. Pozsonyban hallgatta a theologiát, azután a berlini, hallei s jenai egyetemeken tanult. Hazajövén b. Podmaniczky Sarolta (utóbb b. Prónay Gáborné) nevelője lett. Azután rendes lelkésznek Czeglédre hivatott, honnét 1842-ben Tápió-Szt-Mártonba ment, hol Szentkirályi Mór baráti köréhez tartozott. 1855-ben Nyiregyházára, 1860. Acsára (hol egyszersmind Prónay István báró fiait nevelte), végre 1867-ben Pestre hivták lelkésznek; itt az ág. ev. tót gyülekezet zilált viszonyaiba rendet hozott, a pártdühöt lecsillapította, a templomot kiépíttette, harangokkal ellátta, oltárt állított. Meghalt 1872. szept. 2. Pesten.
Kisebb dolgozatai a Török-Székácsféle Préd. Tárházában s a régibb Prot. Egyh. és Isk. Lapban (Hymnusok). Egy verse van a Prot. Népkönyvtárban (I. Gyula, 1857.)
Munkái:
1. A hivő sziv ömledezései imádságokban. Kecskemét, 1843.
2. Hit, remény, szeretet. Pest, 1855. (Első magyar evang. halotti énekes könyv. 2. kiadás. 1862., 3. k. 1891. U. ott.)
3. Szent lant. Bibliai szavalmányok keresztyén gyermekek számára. 1. füzet. Sárospatak, 1860.
4. Dávid szent lantja. Isten dicsőítésére és imádására szolgáló sz. imák, zsoltárok és énekek. U. ott, 1860.
5. Poznamenánj o přj bezých augsspurskeho wyznánj w uhřjch na žadost o ku prospechau cyrkwe ewangelické njredhazské. Kassa, 1860. (Névtár, különösen a magyar evang. egyházhoz tartozó hivek számára.)
6. Előkészület a confirmatióhoz. U. ott, 1870.
Egyes füzetekben még halotti beszédek, gyámintézeti énekek.
Kéziratban: A reformáczió története, népiskolák számára (a provisorum alatt lefoglaltatott, de kéziratban terjesztetett); Lutheriás (egyházi hősköltemény vázlata.)
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1872. 38. sz.
Uj M. Athenás 112. l.
Petrik Könyvészete és Bibliographiája.
M. Könyvészet 1891.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT