Ekmayer Ágost,

Full text search

Ekmayer Ágost,
jogi doktor, kir. tanácsos, jogakadémiai igazgató-tanár, szül. 1833. febr. 12. Makón Csanádmegyében; a pesti kegyesrendiek gymnasiumában tanult, azután az egyetem hallgatója volt, előbb kassai akadémiai rendes tanár, 1869. szept. 7-től a pozsonyi akadémián az osztrák polgári törvény, a magyar váltó- és kereskedelmi s bányajog rendes tanára volt; ugyanitt 1869. okt. 9. óta igazgató; 1882. júl. 5. királyi tanácsosi czímet kapott. Tanítja a magyar és osztrák polgári magánjogot, europai nemzetközi s bányajogot; államvizsgálati bizottsági tag s elnök.
Jogtudományi czikkei a következő lapokban jelentek meg: M. Jogtudományi Hetilap (1866. A törvénytelen gyermekek jogviszonya szülőik irányában porosz, franczia s osztrák jog szerint, A polgári törvénykezésben kifogások elmélete, 1867. Büntetőjogi eset azon kérdés velvilágosítására: vajjon a rablásnál gondolható-e bűnkisérlet? A bizonyítékok közössége a polgári törvénykezésben, A franczia jog családi tanácsa, Büntetőjogi eset a lopás folyamának felvilágosítására, A polgári halálról, A biztosítási ügy s biztosítási jog története vázlatban); Jogtudományi Közlöny (1867 A nemzetközi magánjog kérdése s a jogszolgáltatás nemzetközi viszonyossága. A honfiúság, indigenatus, Magyarországban, Megváltoztatja-e a birói ítélet a megítélt jogczímét? Angolország 1865 évi új csődtörvénye, Több atyaságok összeütközése, Az esküdtszékek, A bűnvádi ítéletek felsőbirósági súlyosbítása, Az államtakarékpénztárak s állam ibiztosító intézetek Angolhonban, A kereskedői könyvek bizonyító erejének kiegészítéséről, Az éjszakamerikai házassági jog. Európa és Amerika törvényhozása a műipari szabadalmak körül, Adalék az okmányok általi bizonyítás tanához a polgári törvénykezésben, 1868. A külföldi törvények bizonyításáról a polgári törvénykezésben, A pénzértékkérdés legegyszerűbb nemeztgazdasági kifejezésében, A «diffessio manus» és az «exceptio falsi» viszonya a polgári törvénykezésben, A jegybankok, Az utánnyomatás körüli törvényhozás, A személyes tulajdonságokból és viszonyzatokból származó jogokra vonatkozó alapelveknek egybevetése s összehasonlítása az osztrák, porosz és magyar jog szerint, Adalék a halálbüntetés végrehajtása körüli tanhoz; 1869. A váltólevél fizetési idejének meghosszabbításáról).
Munkája: Ünnepi beszéd a pozsonyi kir. akadémia százados évfordulójának alkalmából. Bpest, 1884.
Ortvay, Száz év. Budapest, 1884. 122. lap.
Magyar Könyvészet 1884. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT