Éhen Gyula,

Full text search

Éhen Gyula,
ügyvéd, szül. 1853. nov. 25. Nagy-Szőllősön Vasmegyében, hol atyja gazdatiszt volt; alsóbb iskoláit Szombathelyen, a gymnasiumot Pápán, a jogot Pesten, Pápán és Pozsonyban végezte s 1875-ben ügyvéd lett.
Költeményeket, politikai, irodalmi, jogi, társaséleti czikkeket irt a következő lapokba: Vasmegyei Lapok (1875–76. A beismerésről, Berzsenyi emlékezete sat. 1877. A halálbüntetésről. A társadalomról sat. 1878. Alapítsunk népoktatási egyesületet! A statáriumról, 1879–83.), Figyelő (1876, Deák Ferencz emlékezete), Dunántúl (1877–88. Regale-jog megváltás, 1889–90.), Vasvármegye (1889–90.).
Munkái:
1. Hová jutunk?! Szombathely, 1878.
2. Régi dalaimból. U. ott, 1887. (Ism. Veszprém 20. sz. Egyetértés 126. sz.)
3. Gróf Lipót, vígj. 1 felv. U. ott, 1888.
4. Felolvasások. U. ott, 1888.
5. Örvény felé, színmű 3 felv. U. ott, 1889.
Ezeken kívül színművei kéziratban: Virág Örzse, népszinmű 3 felv. (Szombathely, 1877.), Karkötő, színmű 3 felv. (U. ott, 1888.), A tudós, vígj. 3 felv. (U. ott, 1889.), előadatott a szombathelyi szinházban.
Szerkesztette a Vasmegyei Lapokat 1891-től Szombathelyt; 1892. decz. visszalépett a lap szerkesztésétől és új hetilapot indít meg ugyanott, mely a nemzeti párti érdekeket fogja képviselni.
M. Könyvészet 1878., 1887.
Emlékkönyv a vasvárm. iparkiállítás alkalmából. Szombathely, 1887. arczk.
P. Napló 1892. 346. sz. esti k. és életrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT