Egyed Mózes,

Full text search

Egyed Mózes,
reálgymnasiumi tanár, szül. 1851-ben H.-Városfalván Udvarhelymegyében; 1880 óta tanár; előbb Déván és jelenleg Pancsován tanítja a természettant és mathematikát.
Czikkeket irt a Keresztény Magvetőbe (1876.) és a kolozsvári Orvos-természettudományi Értesítőbe (1877–82.); programmértekezése: A dévai légtüneti állomás észleletei 1878–79-ben (Dévai reáliskola Értesítője 1880.)
Munkái:
1. Képmásolás a villamos árammal. Kolozsvár, 1878.
2. Fizika és földrajz a gymnasium III. oszt. számára. Bpest. 1889.
Könyvészet 1878.
Wutz Névkönyve 110. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT