Éder János,

Full text search

Éder János,
okleveles középiskolai tanár; szül. 1853-ban Csongrádon; középiskoláit a hódmezővásárhelyi evang. ref. lyceumban végezte; felsőbb iskoláit a selmeczbányai m. kir. erdészeti akadémián és a budapesti egyetem bölcseleti karánál. 1883-ban tanári vizsgát tett és az 1883–84. iskolai év közben a csongrádi államilag segélyezett, községi polgári fiúiskola helyettes tanára lett; 1884. szept. 14. ugyanott segédtanárrá neveztetett ki, az 1887–88. tanév óta pedig mint rendes tanár a természetrajzot, földrajzot és vegytant tanítja.
Programmértekezései a csongrádi állami segély., községi polgári fiúiskola Értesítőjében (1884. A gabona-rozsda és gabonaüszög fejlődése, 1886. Néhány szó a vasról és a nevezetesebb vas-ásványokról. 1887. Az állatok szaporodásának módjai.)
Szerkesztette a Tiszavidéket 1890-ben és szerkeszti a Csongrádi Lapot 1891. febr. 8. óta Csongrádon.
A csongrádi, áll. segély. községi polgári fiúiskola Értesítője 1884–91. és önéletr. adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT