Ecseri Lajos,

Full text search

Ecseri Lajos,
jogidoktor és ügyvéd, szül. 1860. márcz. 7. Szentesen Csongrádmegyében; középiskoláit szülővárosában és Budapesten, az egyetemet ugyanott és Lipcsében végezte. 1886-ban ügyvédi vizsgát tett és azóta Szentesen ügyvédkedik.
Czikkei a Budapesti Szemlében (XXVIII. 1881. Roscher legujabb műve: Nationalökonomik des Handels- und Gewerbfleisses. Stuttgart, 1881.; XXIX. 1882. Lang Lajos A közgazdaság elmélete cz. munkájának ismertetése.)
Munkái:
1. A munkásbiztosítás kérdése. Bpest, 1883. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statistika köréből.)
2. A munkássegélyezés ügye Magyarországon, tekintettel a munkásbiztosítás kérdéséhez. Bpest, 1884. (Az első magyar általános biztosító társulat alapítványából kitűzött Lévay-féle jutalom felét kapta a m. t. akadémiától. Ism. Bud. Szemle XLI. 1885.)
Akadémiai Értesítő 1884. 155. l.
M. Könyvészet 1884. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT