Eckstein Ferencz, (ehrenbergi)

Full text search

Eckstein Ferencz, (ehrenbergi)
orvosdoktor, cs. kir. tanácsos, a leopold cs. rend vitéze, Pest- és Somogymegye táblabirája, egyetemi tanár, szül. 1769. márczius 28. Alsó-Kubinban Árvamegyében, hol atyja k. kamarai tisztviselő volt; az orvosi tudományoakt a pesti egyetemen hallgatta; 1793–97-ig Stahli György tanár segédje; 1795. okt. 27. sebészeti, nov. 26. szülészeti s 1797. aug. 1. orvosdoktori oklevelet nyert; azután Kőszeg város tiszti főorvosa lett. 1799-től a pesti egyetemen a sebészet és szülészet helyettes tanára s 1803. nov. 1-től a gyakorlati sebészet rendes tanára volt. 1809–10-ben a nemesi fölkelők kórházainak főorvosa, később a pesti sebészeti kórház igazgatója. 1812-ben magyar nemességre emeltetett. 1825-ben cs. kir. tanácsos lett. Meghalt 1833. nov. 7. Pesten.
Munkái:
1. Casus chirurgici tres, in publicum artis suae specimen descripti. Pesthini, 1803.
2. Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia hungarica anno 1809. erectis et administratis. Budae, 1810.
3. Tabellarische Darstellung der gebräuchlichsten chirurgischen Instrumente, Binden und Maschinen älterer und neuerer Zeit, zum Behufe der Wundarznei beflissenen. U. ott, 1822. (Ezen czím alatt is: Akologie...)
Több czikke van a berlini Encyclop. Wörterbuch der medicinischen Wissenschaft-ban.
Kézirati munkája: Vorlesungen über die Wundarzneikunst. Pest, 1819–20. (Almási Balogh Pál másolása a budapesti egyetem könyvtárában.)
Fejér, Historia Academiae 144. l.
M. Kurir 1833. II. 40. sz.
Jelenkor 1833. 90. sz.
Hirnök 1839. 31. sz.
Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 34. l.)
Szinnyei Könyvészete.
Vasárnapi Ujság 1878. 44. sz.
Pauler Tivadar, Budapesti Egyetem Története és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT