Eck (Eckius) Bálint,

Full text search

Eck (Eckius) Bálint,
orvos doktor és bártfai főbiró; lindaui származású, szülővárosában végezte középiskolai tanulmányait, azután a krakkói egyetemre ment, hol a bölcseletet, ékesszólást és költészetet tanulta; innét Thurzó Elek gróf meghivására Orsolya lányának nevelésére Magyarországba jött; kevés ideig Bártfán is tanított; azután visszahivatott Krakkóba a költészeti tanszékre; innét Thurzó Elek gróf pártfogásával Bártfa városa ismét iskola-igazgatóvá s utóbb birájává választotta; ezen idő alatt (1539–41) Réwai Ferencz fiainak házi gazdája volt. 1533 után Kassán is tanított. Nemcsak az ékesszólásban, költészetben és bölcseletben, hanem a természettudományokban, sőt az orvosiakban is járatos volt.
Munkái:
1. Elegiacum Carmen in laudem Philippi Bervaldi, ad Rudolphum suum Agricolam... Cracoviae, 1512.
2. Hymnus exhortatorius ad Cracoviam... U. ott, 1514.
3. Lucii Flori Bellorum Romanorum Libr. IV.... U. ott, 1515.
4. De arte versificandi opusculum... U. ott, 1515. (Ujabb kiadásai u. ott, 1521. és 1539.)
5. Utrum prudenti Viro sit ducenda Vxor. U. ott, 1518. (Költemény Thurzó Elek tiszteletére.)
6. Ad Clarissimos Viros, Dominum Petrum Czipser, et Andream Reuber, Bartphani populi... U. ott, 1518.
7. De Mundi contemptu et Virtute amplectenda Dialogus,... U. ott, 1519. és 1528.
8. Apophoreticum Carmen de Christi Natiuitate, Elegis compositum... U. ott, 1520.
9. De Reipublicae administratione Dialogus... U. ott, 1520.
10. Q. Horatii Flacci Liber de Arte Poetica ad Pisones... U. ott, 1521.
11. Q. Horatii Flacci Epistolarum Libri II.... U. ott, 1522.
12. De Ratione legendi Auctores Libellus. U. ott, 1525 és 1534.
14. Aurelii Prudentii Clementis Viri Consularis Liber Peristephanon, hymnos in laudem Sanctorum, qui Martyrio coronati sunt, complexus... U. ott, 1526.
15. Diui Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, de Vita Christiana ad sororem suam viduam Liber I.... U. ott, 1529.
16. Epigrammatum Sacrorum Liber... U. ott, 1537.
17. Epigrammata Pannoniae Luctui, quo Principum aliquot et insignium Virorum mortesaliique funesti Casus deplorantur... U. ott, 1544. (Ezekből Weszprémi nyolczat közöl.)
18. Elegiacon ad doctissimum Virum D. Joannem Benedictum, Cracou... Canonicum... U. ott, 1545. (Ezen munkák egy részét mint bártfai tanító iskolájának használatára adta ki.)
Levelei Réwai Ferenczhez Lőcséről 1539. szept. 7. 1540. jún. 8. nov. 25., 1541. jan. 1. 16. a Révai-család levéltárában.
Weszprémi, Succincta medicorum Biogr. Cent. Alt. P. Post. 75–87. l.
Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás. Bpest, 1873. 103. 181. 348–355. l. és Révai Ferencz fiainak iskoláztatása 1538–1555. Bpest, 1873. 17. l.
Szilády Áron, Régi M. Költők Tára II. 442. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT