Eberling József,

Full text search

Eberling József,
főreáliskolai tanár, szül. 1849. decz. 2. Budapesten; ugyanott végezte 1867-ben a főgymnasiumot és az egyetemet; a bölcseleti 3. évben tagja volt az akkor életbe léptetett tanárképzőnek; 1874-ben kinevezték assistensnek a physikai tanszékhez; ugyanez időben a gyakorló-iskolánál is működött. 1872. jún. tanárvizsgát tett; 1873-ban kinevezték a budai főgymnasiumhoz helyettes tanárnak; 1874 óta a mathematika s természettan rendes tanára a fővárosi VIII., majd IV. ker. községi főreáliskolában.
1869-ben a budapesti egyetemen elnyerte a mathematikából kitüzött pályadíjat: Határozott egészletek cz. pályaművével; kritikái megjelentek a M. Tanügyben (1870.) és a Középiskolai Tanáregyesület Közlönyében (1875. 1877. és 1892. Néhány szó az irásbeli dolgozatokról), a Nőnevelésben (1886.); 1888 óta a Kisdednevelés Külföldi Szemléjének rovatvezetője.
Programmértekezése: Két tétel a sorok összehajlóságáról. (Budapesti VIII. ker. főreáliskola Értesítője 1876.)
Munkája: A goniometria és trigonometria alapképletei. Bpest, 1886. (Különnyomat a budapesti VIII. ker. községi főreáliskola Értesítőjéből.)
Wutz Névkönyve és önéletr. adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT