Eberhardt Mátyás,

Full text search

Eberhardt Mátyás,
ág. ev. lelkész Selmeczbányán, hova 1574. szept. 28. a morvaországi Iglauból érkezett meg; 1557. ápr. 28-tól Vittenbergában tanult és ott is szenteltetett föl lelkésznek; megérkezése után aláirta a bányavárosok vallástételeit, melyeket Cubicularius (Kammerknecht) Ulrich szerkesztett, Oláh Miklósnak az ág. evangelikusokra erőszakolt hittételei ellenében. 1575-ben husvétnapján az alsó városi templomot fölszentelte. 1577. jún. 7. részt vett a körmöczbányai zsinaton, hol a két bányavárost illető egyházalkotmányi határozatok hozattak. 1580. márcz. 16. és 17. jelen volt ismét az ugyanott tartott zsinaton, hol mint senior a többi papok előtt a testvéri szeretetről és egységről beszédet tartott. Meghalt 1580. júl. 28. Selmeczbányán.
Munkája: Enchiridion pastorale, in quo privata confessio, vera corporis et sanguinis in coena praesentia, publicusque circa communionem sacram congressus, defenditur. Lisiae. 1576.
Verseket is irt Thoraconymus Mátyás ellen.
Reissius David, Predigten. Leipzig, 1581. (Az előszóban.)
Klein, Nachrichten II. 137. l.
Ribini, Memorabilia I. 262, 250. l.
Bartholomaeides Memoriae Ungarorum 33. l.
Fabó, Monumenta III.
Figyelő XVII. 386. l.
Breznyik János, A selmeczbányai ev. egyház és lyceum története I. 223. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT