Ében Mihály,

Full text search

Ében Mihály,
theologiai doktor és kath. lelkész, szül. 1842. szept. 18. Fóthon Pestmegyében; előbb esztergom-főmegyei pap volt és 1868. júl. 6. szenteltetett föl misés-pappá; azután segédlelkész volt Muzslán, Esztergomban; később tanfelügyelő az esztergomi papnevelőben. 1878-ban a váczi püspöki megyébe vétetett át és a gróf Károlyi családban nevelő lett; 1882-ben derekegyházi, 1884 óta mágocsi lelkész s 1888-tól a csongrádi egyházkerület jegyzője.
Czikkeket, értekezéseket és leveleket irt az egyházi lapokba.
Munkái:
1. Zsinati határozatok. Esztergom, 1871.
2. Számkönyv az uj mértékekben magyar nevekkel, közönséges számokkal és számításmód törtek nélkül. Pozsony, 1875.
Jézus élete cz. színművet irt, melynek első része pár évvel ezelőtt szinre is került Szentesen; második részének előadására a pécsi kath. legényegylet jelenelg készül.
Szerkesztette az esztergom egyházmegyei Directoriumot a 70-es években.
Majer István Bibliographiája 6. l.
Szinnyei Könyvészete.
Kiss Áron, Népiskolai Tanítás Története 410. l.
Schematismus Vaciensis 1890. 123. l.
Fővárosi Lapok 1892. 300. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT