Bzensky Rudolf,

Full text search

Bzensky Rudolf,
jezsuita, szül. 1631. okt. 27. Szakolczán; 15 éves korában lépett a rendbe Csehországban; onnét Ausztriába helyezték át, mire Erdélyben terjesztette a róm. kath. hitet. Meghalt 1715. jún. 13. Kolozsvárt.
Munkája: De origine et progressu cultus et lacrymis prodigiosis Claudiopolitanae iconis B. V. Mariae. Claudiopolis,...
Kéziratban maradt: Dissertatio historica de Dacia Mediterranea 1699. (a gyulafehérvári Batthyányi könyvtárban); Epistola de missionibus in Transsilvania. Claudiopoli 1711 scripta. (A bécsi cs. könyvtárban).
Horányi, Nova Memoria.
Fejér, Cod. Dipl. Tom. V. Vol II. Praef. 14. T. VI. V. I. Praef. 19.
Stoeger, Scriptores.
Beke Antal, Index Manuscriptorum 18.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT