Buzinkai Mihály,

Full text search

Buzinkai Mihály,
ev. ref. tanár, szül. 1620 körül Kölesden a Bodrogközön, hol atyja B. György lelkész és esperes volt; tanult Sárospatakon, ugyanott 1648. decz. 24. az akadémiai pályára iratott be, de csak kevés ideig volt itt diák, mert Madarasi János pap segélyezésével a hollandi akadémiákra ment és 1652-ben Utrechtben tanult. Hazájába vissza térvén, 1655 körül nagybányai iskolaigazgató lett és a bölcseleten és nyelveken kivül a theologiát is tanította; 1656-ban került Sárospatakra, hol az észtant és szónoklattant adta elő, később a hittant is, és a nemes ifjakra felügyelt. Az 1671. évi zavarok alkalmával okt. 20. az elfoglalt kollégiumból kiköltözött és tanártársaival együtt a szomszéd Kenézlő faluban vonta meg magát; a télnek egy részét pedig néhány tanulóval együtt Debreczenben töltötte. 1672-ben elment ő is Erdélybe Apafi oltalma alá Gyulafehérvárra, hol a régi Bethlen-kollegiumban folytatta tanítását. Meghalt 1683. nov. 23. Gyulafehérvárott.
Munkái:
1. Institutionum rhetoricarum libri duo. Patakini, 1658. (és Lőcse, 1687. 1691. 1703.)
2. Institutiones oratoriae. Patakini, 1659. (és Lőcse, 1690. 1703.)
3. Institutionum dialecticarum libri duo. Patakini, 1659.
4. Compendii logici libri duo. U. ott, 1661. (és U. ott, 1668. Lőce, 1696. 1702.)
Bod, M. Athenas.
Horányi Memoria.
Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 138.
Siebenb. Quart. VI. 1798. 169.
Szombathy János, Historia Scholae Sarosp. 113. és Sárospataki ref. Kollegium 7. 30.
Philos. Pályamunkák. I. 1835. 54.
Nagy Iván, Magyarország Családai II. 277.
Koncz József, Marosvásárhelyi ev. ref. Kollegium Ismert. 114.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár. II.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT