Buza Sándor,

Full text search

Buza Sándor,
hittudor, theologiai tanár, szül. 1848. nov. 11. Munkácson Beregmegyében; középiskoláit Szatmárt, a theologiát a pesti egyetemen végezte. 1873-ban misés pappá szenteltetett föl. Jelenleg Szatmárt a püspöki papnevelőben mint az egyházjog és egyháztörténet tanára működik.
Népies költeményeket irt Beregi Sándor név alatt a Magyar Államba, Katholikus Hetilapba s főlg az Egri Népujságba, melynek állandó munkatársa.
Munkái:
1. A reménység könyve. Marschal V. után ford. Eger, 1872. (2. kiadás. Szatmár, 1882.)
2. A keresztény család theologiája. Pest, 1873. (Ford. németből.)
3. Legfontosabb illemszabályok, különösen papjelöltek számára. Schönfeld F. után ford. Bpest, 1873.
4. Az élet titkai. Ungvár, 1876.
5. Az irgalmas nővér. U. ott, 1876. (Werfer A. után ford. beszély.)
6. A vén lantos. Eger, 1883. (Versezet Beregi Buza Sándor névvel.)
7. A megváltó. Szatmár, 1885. (Költ. 2. k. U. ott, 1890.)
Petrik Könyvészete.
M. Könyvészet.
Schemat. Szatmariensis.
Felvidéki Sion 1890. 13. sz. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT