Butykay József,

Full text search

Butykay József,
okleveles földmérő, szül. 1828. aug. 7. Miskolczon; alsóbb iskoláit a miskolczi ev. ref. gymnasiumban és az eperjesi ág. ev. lyceumban, a felsőbbeket a sárospataki ref. kollégiumban végezte; ezután 1847–48-ban a pesti József-ipariskola növendéke volt Az 1848–49. szabadságharczban mint honvédtüzér vett részt és 1852 tavaszától mint földmérő működik.
Czikkei: Függelék a zborói anyakönyvből (Századok 1881.), Adatok az 1848–49. első 12 fontos honvéd üteg történetéhez (Vasárnapi Ujság 1883.), Miskolcz története (Budapesti Látogatók Lapja 1891.)
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT