Buss Károly,

Full text search

Buss Károly,
ág. ev. tanító Budapesten, szül. 1834. febr. 23. Burkhardsban Hessen nagyherczegségben; előbb magánnevelésben részesült, azután a technikai pályát választotta, de ezt csakhamar elhagyva, Erlangen mellett egy nevelőintézetbe lépett és az elemi tanítóképzésben és a theologiai tantárgyakban is oktatást nyert. Innét három év mulva a beuggeni tanítóképzőbe ment; a három évi tanfolyam után 1862-ben meghivást nyert mint tanító a pesti skót-reformált iskolához, hol jelenleg is működik. 1866-ban mint rendkivüli hallgató látogatta a pesti egyetemet és Sárospatakon vizsgát tett a magyar nyelv, történelem, alkotmánytan és földrajzból; ezek után ismerte csak el a magyar közoktatási miniszterium külföldön szerzett oklevelét.
Munkája: Die Sonntagsglocke. Ein Erbauungsbuch für das Volk. Bpest, 1887.
Jelenleg bibliai előadásait rendezi sajtó alá.
Horváth Ignácz Könyvészete.
P. Lloyd 1887. 124. sz. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT