Busbach Péter,

Full text search

Busbach Péter,
jogtudor, országgyűlési képviselő, szül. 1827-ben Gyönkön Tolnamegyében; az 1848–49. szabadságharczban mint honvédszázados vett részt; majd elvégezvén a jogot, mint ügyvéd Budapesten telepedett le. A fővárosi municipiumnak a kormánynyal szemben 1876–79-ben vívott küzdelmeiben a fővárosi képviseletnek egyik vezére volt. Egy izben az országos magyar jogászgyűlésnek elnöke, 1881 óta a főváros VI. kerületének képviselője. Elnöke a budapesti korcsolyázó-egyletnek keletkezése óta.
A politikai napilapokba és a Jogtudom. Közlönybe (1866–70. 1885–86) irt czikkeket, továbbá Utirajzokat Dánia-, Svéd- és Norvégországból a Pesti Naplóba (1878. 191–227.)
Munkája: Beszámolója és programmbeszéde. Bpest, 1887. (Ugyanez németűl is.)
Horváth Ignácz M. Könyvészete 1887.
Sturm, Uj Országgy. Almanach 187.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT