Bús Vitéz, családi nevén Matkovich Pál;

Full text search

Bús Vitéz, családi nevén Matkovich Pál;
igen népszerű humorisztikus iró volt az 50-es és 60-as években a fővárosban, hol az irodalomnak élt; sok nyomorúságon ment keresztül; 1883-ban fia, ki Barna Sándor név alatt szorgalmas művelője volt az ifjusági irodalomnak, meghalt; szeme világa mindinkább gyengült, e miatt a pesti biztosító intézetnél egy ideig viselt hivatalát is elvesztette s végűl majdnem megvakult. Meghalt 1887. febr. 25. Budapesten 51. évében; temetéséről az irói segély-egylet gondoskodott.
Elbeszéléseket és humoreszkeket irt a következő lapokba: Napkelet (1857–59.), Nővilág (1857–52., mely lapnak egy ideig segédszerkesztője volt), Kalauz (1858.), Vasárnapi Ujság (1858.), Szépirodalmi Figyelő (1862.), Divatcsarnok (1863.), Családi Kör (1864.), Fővárosi Lapok (1865. 1868–69.) sat.
Munkái:
1. Szarkalábok. Pest, 1860. két kötet.
2. Ezermester. U. ott, 1861. (2. kiadás. Névtelenűl. 6. kiad. U. ott, 1878. Ism. Nefelejts)
3. Igaz is, nem is. Elbeszélések. U. ott, 1862. két kötet.
4. Szellemi comfortábli. (Humorisztikai gyűjtemény. U. ott, 1864. két kötet. Két kiadás.)
5. Szabad egyház a szabad államban. Montalembert gróf után ford. U. ott, 1864.
6. A maison dorée titkai. Ponson du Terrail után ford. U. ott, 1864.
7. Két város. Boz Dickens után ford. D. B. és B. V. U. ott, 1865. két kötet.
8. A gyermekek nevelése. dr. Hufeland után ford. U. ott, 1865.
9. 100 kis történet. Hoffmann F. után ford. U. ott, 1865. (2. kiadás. U. ott, 1868.)
10. 50 kis mese. U. ott, 1865. (Hoffmann Ferencz után ford. névtelenűl.)
11. Benyovszky gróf. Mühlbach L. után ford. B-s. V-z. U. ott, 1866. négy kötet.
12. Egy szép vipera, angol regény ford. B. V. U. ot, 1867. két kötet.
13. Tündérmesék. Bechstein után ford. U. ott, 1867. (Kis Nemz. Múzeum 6.)
14. A vén kisasszony titkai. Marlitt után ford. U. ott, 1868. két kötet.
15. 50 uj mese. Hoffmann F. után ford. U. ott, 1868. (Névtelenűl.)
16. A szép rabszolgaleány. Lascelles Carolina után ford. U. ott, 1868. (M. Hölgyek Könyvtára 11.)
17. Ne vigy minket a kisértetbe. (Regényhősnő.) Flygare-Carlén E. után ford. U. ott, 1869. két kötet.
18. Árnyképek. Elbeszélések. U. ott, 1871.
19. Répahős. U. ott, 1873.
20. Dombey és fia. Boz Dickens után. U. ott, 1874. (Ifjusági Olcsó Könyvtár 12–14.)
21. Az ős római időkből. Korrajzok. Simmons Tivadar után ford. U. ott, 1875. (Kis N. Múz. 32.)
22. Köszöntő. U. ott, 1875. (4. kiadás.)
23. A javából. Képtelenségek 100 képpel Jankó Jánostól. U. ott, év n.
24. Senki Pál történeteiből. Bpest, 1881. (Szépirod. Könyvtár 3. sz.)
Halála előtt nejéhez irt végrendeletében közölte 67 kötetből álló munkáinak czímjegyzékét (Függetlenség 1887. 58. sz.); ebből még a következő munkáinak hiányos czímét jegyezhetem föl:
25. Tréfák.
26. Pohárköszöntők.
27. Külföldi elbeszélések, két kötet.
28. Hunyady Mátyás király.
29. Lenkő.
30. Aranyos Erzsike, Marlitt után. Két kötet.
31. Duval-ügy, franczia regény.
32. Szerencse föl, német regény. Két kötet.
33. Két házasság angol regény.
34. Ifjúsági olvasmányok.
Szerkesztette a Fekete Leves cz. gúnyoros élczlapot 1861. ápr. 6-tól decz. 22-ig; miután a lapjában decz. 10. közölt czikkeért az akkori cs. kir. katonai hatóság által egy havi fogságra itéltetett, a lap megszünt; 1867. jan. 13. ujra megindult, de csak két száma jelent meg; a Nevessünk cz. humorisztikus naptárt is szerkesztette 1870-től 1883-ig. Irt vigjátékot is Egy szép asszony betegje cz. 1 felv., mely 1859. okt. 20. a nemzeti szinházban előadatott.
Pesti Napló 1861. 292. sz.
Petrik Könyvészete.
M. Könyvészet.
1887: Főv. Lapok 56. sz. Bud. Hirlap 57. sz. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT