Burius János ifjabb,

Full text search

Burius János ifjabb,
ág ev. lelkész, előbbinek fia; ki, miután atyja meghalt, Korponát elhagyta s Boroszlóba ment tanulmányainak folytatása végett. E város tanácsa ösztöndíjjal küldte őt Lipcsébe, hol hat évig tartózkodott. Ezután ismét Boroszlóba ment vissza. 1697-ben Beszterczebányára kapott meghivást, hol mint iskolaigazgató öt évig viselte hivatalát; 1702-ben az ottani német hitközség lelkészeűl választotta.
Munkái kéziratban maradtak. u. m. Imitatio ad gallinalia an 1700 die 20. octobr. celebranda; Epistola litteraria ad Ericum Weisbeckium de eruditis Hungariae; Concio inauguralis templi arcensis minoris Neosoliensis habita die 20. post Trinit. ipso festo Leopoldi an. 1705. (Ugyanez németűl.)
Czvittinger, Specimen.
Horányi, Memoria.
Klein, Nachrichten. I.
Fabó, Monumenta IV. (Klein.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT