Burius János,

Full text search

Burius János,
ág. ev. lelkész, szentandrási, liptó megyei származású, hol atyja B. János lelkész volt; 1657-ben Jenában tanult, honnan visszatérve Urvölgyén volt tanító; 1666-ban Korponára hívták meg német lelkésznek; ő is a száműzött protestáns lelkészek sorsát osztá, mignem 1686-ban visszatért Korponára, hol 1688. decz. 7. meghalt.
Munkái:
1. Dissertatio de perioecis. Wittebergae, 1659.
2. Motiven oder Ursachen den exulantem evang. Predigern Gutes zu thun. Hely n., 1680.
3. Burii Micae historico-chronologicae evang.-pannonicae ab anno 1673 ad 1688. Edidit P. Lichner. Posonii, 1864. (A pozsonyi ev. lyceum eredeti kéziratából. Ism. M. Sajtó 68. sz.)
Czvittinger, Specimen.
Bod, M. Athenas.
Horányi, Memoria I.
Klein, Nachrichten I.
Haan, Jena Hungarica 13.
Fabó, Monumenta I–III.
Harmath Károly, Pozsonyi ev. lyceum kéziratai 16. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT