Burián János,

Full text search

Burián János,
okleveles tanár, szül. 1852-ben Szemeten Pozsony megyében; 1877–79-ig próbaéves tanárjelöltként működött a budapesti gyakorló iskolában és 1879. jan.-jún. mint helyettes tanár a trencsényi kir. kath. főgymnasiumban; 1875. júl. 15. a losonczi m. k. állami főgymnasiumhoz r. tanárrá neveztetett ki hol 1880. szept. óta tornatanárként is működik.
Nehány nagyobb anachronismus Virgilius Aeneisében cz. értekezése a losonczi gymn. Értesítőjében (1881.) jelent meg. Irt az Egyet. Philol. Közlönybe (1885.)
Munkája: P. Terenti Afri Adelphoe. Magyarázta Pozder Károlylyal. Bpest, 1882. (Görög és Római Remekirók.)
M. Könyvészet.
Ambrus Mór, Vázlatok a losonczi gymnasium háromszázados életéből 55.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT