Bajkay Endre,

Full text search

Bajkay Endre,
dunamelléki ev. ref. egyházkerületi világi főjegyző.
Czikket irt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba a pesti prot. főiskola keletkezéséről (1845. 40. 41. sz.)
Munkája: Az állati és életmagnetismus (delejesség tudománya), mint bizonyos gyógymód. Pest, 1852.
Szinnyei Könyvészete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT