Baicsi (Bajtsy) János,

Full text search

Baicsi (Bajtsy) János,
komárommegyei alispán; szül. Váczon, hol atyja B. József, Althan püspök jószágainak igazgatója volt; középiskoláit Budán és Nagyszombatban végezte; a jogot Pesten és Egerben hallgatta. 1772. okt. 2. választatott főszolgabiróvá Komárommegyében. 1781. júl. 9. főjegyzőnek, 1790. márcz. 18. első alispánnak választatott; ezen hivatalát négy évig viselte. Meghalt 1798. jan. 11. Komáromban 56 éves korában.
Munkái:
1. Cels. ac rev. principi dno Francisco e com. Barkóczy de Szala ecclesiae metropol. Strigoniensis acrhiepiscopo. Pestini, 1761. (Költemény.)
2. Carmen luculentum Christinae archiduci et Alberto duci Saxoniae Vaczium tertio ingredientibus oblatum. Budae, 1766.
3. Carmina sen. Joannis Baicsy pro re nata sub regni comitiis nata. Comaromii, 1791. (A nádor érdemeit magasztaló versek.)
4. Ode ad transmigrantem Comaromio adm. rev. clar. dnum Davidem Perlaki anno 1793. U. ott, (1793).
5. Bregaetias sive poëma in memoriam praesulum Jaurinensium. U. ott, 1794. Ezt követik: Elegia in obitum Leopoldi II. es Applausus ad vatem Bregaetiados auctorem.
6. Ad seren. principem regium archiducem Austriae d. d. Josephum Antonium, locumtenentem regium in Hungaria. U. ott, 1795.
7. Epigrammatum libri II. U. ott, 1795.
8. Epigrammatum liber III. cui accedunt selecta e miscellaneis. U. ott. 1796.
Horányi, Nova Memoria I. 255.
Katona, Historia Critica XLI. 556.
Catalogus Biblioth. Hung. Fr. C. Széchényi Suppl. I.
Egyet. M. Encycl. V. 249.
Ballagi Géza, Polit. Irodalom 431.
Petrik Bibliogr.
Erdélyi Pál és Gyulai Rezső szíves közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT