Bády Valér,

Full text search

Bády Valér,
szent Ferencz-rendi áldozó pap és hitszónok, szül. 1811-ben Szent-György-Mezőn, Esztergom megyében, polgári szülőktől; iskoláit szülőföldén végezte s 1830. okt. 13. lépett a Ferenczrendiek közé; a bölcseletet Nyitrán, a theologiát Nagyszombatban és Pozsonyban tanulta. 1835-ben misés pappá szenteltetett. Működését mint hitszónok Boldogasszonyban (Mosonm.) kezdte; 1845-ben Pozsonyba, 1854-ben Pestre helyezték át, hol 1886. jan. 11. meghalt.
Munkái:
1. Jézus szentséges szíve társulatának szabályai, imái és énekei a pesti sz. Ferencz-rendiek templomában. Pest, 1861. (2. kiadás. U. ott, 1864. 3. kiadás. U. ott, 1871.)
2. A szentkereszti és más processiókra alkalmas istenes énekek és imák. U. ott, 1864.
Több alkalmi éneke s ájtatossági füzetkéje jelentek meg B. V. betűk alatt.
M. Állam 1885. 258. sz.
Bády Valér atya. Bpest. 1886. arczk.
Petrik Könyvészete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT