Bády Izidor János,

Full text search

Bády Izidor János,
benczés-tanár, szül. 1820. decz. 27. Szt-György-Mezőn, Esztergom megyében; középiskoláinak végeztével 1839. szept. 15. a sz. Benedek-rendiek közé lépett; theologiai tanulmányainak végeztével 1846. jul. 20. áldozó pappá szentelték. Ezen időtől fogva tanárkodott 1857-ig Pápán, 1857–58. Győrött, 1858–60-ig a tihanyi apátságban. 1860–63. a szent-mártoni plébánia administrátora volt; ezután ugyanezen minőségben Győr-Csanakra helyeztetett át, hol 1885. jan. 19. meghalt.
Czikkei: A tihanyi hivek szép egyházi énekei. (Religio 1858.), Szent Benedek sat (Katholikus Néplap 1859. 1861.)
Munkája: Alkalmi beszéd, midőn Écsy László születésének 50-dik, felügyelőségének 25. évét a füred-savanyú viz kath. egyháznak hálaáldozatúl ajándékozott haranggal szentelné, Veszprém, 1859.
Scriptores Ord. S. Benedicti 10.
Zelliger, Esztergom-Várm. Irók és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT