Badewitz Károly,

Full text search

Badewitz Károly,
szebeni torna-tanár, poroszországi származású; Herbert Mihály városi tanácsos hívta Szebenbe, hol B. 1845. márcz. 3. magán testgyakorló iskolát nyitott, melyet 1846. szept. 1. alakult társaság vett át. Badewitzet a főconsistorium 1848. márcz. 15. a szebeni jogakadémiához torna- és vívás-tanárnak nevezte ki. 1850. jul. az osztrák miniszterium állami torna-intézetté nyilvánította a szebeni intézetet és tanárát cs. kir. akadémiai tornatanárrá nevezte ki. B. 1851-ben, neje halála után, végkép elhagyta Szebent és Drezdában telepedett le.
Munkái:
1. Gesetze und Uebungen der Hermannstädter Turnschule. Hermannstadt. 1845.
2. Erster Jahresbericht über die Schule für Leibesübungen zu Hermannstadt. U. ott, 1846.
3. Turn-Liederbuch zunächst für die Siebenbürger Deutschen. U. ott. 1847.
Többi munkái Németországban jelentek meg és az ottani érdekeket képviselik.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon. I. 41.
Kertbeny és Petrik, Német Könyvészet 28.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT