Bachmann József,

Full text search

Bachmann József,
vegyésztudor, bányatanácsos, a vegytan és bányászat tanára a selmeczi akadémián; 1830-ban tanult a selmeczi akadémián; 1840-ben segédtanár, 1846-ban bányatanácsos és rendes tanár lett ugyanott, hol 1851-ig működött, midőn a przbrami bányászati akadémiához helyezték át. Meghalt?
Értekezése: Chemische Abbandlung über d Mangan u. Manganoxide. (Megjelent a Schweigg. Journ. 1829. LV.) A természettud. társulat Évkönyveibe irt a rézérczek, fakondok próbakémletéről. (1841. II. köt.)
Poggendorf, Biogr.-Liter. Handwörterbuch I. 84.
Selmeczi bányász-akad. Emlékkönyve 42. 59. 143.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT