Babes Viktor,

Full text search

Babes Viktor,
orvostudor, a bukaresti egyetem rendes tanára. B. Vincze volt országgyűlési képviselő fia, szül. 1853-ban; a gymnasiumi alsóbb osztályokat Bécsben, a felsőbbeket Budapesten végezte, egyetemi tanulmányait részint Budapesten, részint Bécsben folytatta, utóbbi helyen 1878-ban egyetemes orvostudorrá lett. Ezután a budapesti egyetemen magántanár lett és a magyar kormány által 1883-ban Párisba küldetett, a hol Pasteur intézetében a veszettség orvoslását tanulmányozta; hazájába visszatérvén, rendkivüli tanár lett az egyetemen, de hazáját csakhamar elhagyta s a rumén kormány szolgálatába állott és a bukaresti közkórház egyik osztályának főorvosává s egyetemi rendes tanárrá neveztetett ki.
Czikkeket irt az Orvosi Hetilapba (1877–84. 1887.); a m. orvosok és term. Munkálatai XX. kötetében (1880) jelent meg. Az emberi hashártyában talált férgekről cz. értekezése. A hazai s külföldi szaklapokban 1883–84-ben megjelent czikkeit és értekezéseit, számszerint 24-et fölsorolja az Acta Reg. Scient. Univers. Hung. Budapestiensis 1885. folyama.
Munkája: A bakteriologia rövid tankönyve. Bpest, 1886. (Magyar orvosi könyvkiadó-társulat könyvtára 52. kötet.)
Daday, M. Állattani Irodalom 48.
Horváth Ignácz M. Könyvészete 1886.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT