Babarczy Imre,

Full text search

Babarczy Imre,
báró, cs. k. kamarás, nyug. altábornagy és az I. arciere testőrségnél alhadnagy és házparancsnok, előbbinek fia, szül. 1818-ban. 1855 végén a soproni urbéri főtörvényszéknek, 1861-ben pedig a kőszegi ker. táblának elnöke lett. 1855. nov. 30. birodalmi báróságra emeltetett. Meghalt 1881. decz. 24. Bécsben.
Munkája: Bekenntnisse eines Soldaten. Wien, 1850. (2. kiadás. Eger, 1855; az első kiadás névtelenűl jelent meg.)
Pesti Napló 1855. 1726. sz.
Nagy Iván, Magyarország Családai I. 77. és Pótlékkötet 37.
Egyet. M. Encycl. V. 17.
M. Nemzetségi Zsebkönyv I. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT