Baán Péter,

Full text search

Baán Péter,
piarista-gymnasiumi tanár és hitszónok, szül. 1795. szept. 29. Eis-Létán, Szabolcsmegyében; a piarista-rendbe lépett 1814. okt. 9., Kecskeméten novitius volt 1815., ugyanott próbatanításra alkalmaztatott 1816. az I. gymn. osztályban; 1817. Temesvárott tanította a II. grammatikai osztályt; 1818–19. Kolozsvárt tanulta a bölcseletet 1820–1821. a theologiát Nyitrán és Szent-Györgyön; 1822–33. Kolozsvárt az alapítványos convictorok felügyelője volt; e mellett az ottani akadémiai templomban egyházi beszédeket tartott. Meghalt 1833. máj. 3.
Munkái:
1. Tiszteletkoszoru, melyet br. Szepesy Ignácz, erdélyi püspök főpásztori hivatalába belépése ünnepén bemutatott. Nagyszombat, 1820. (Alcaicus vers.)
2. Örömkoszorú... Bolla Márton kegyes iskolák rendje tartománybeli igazgatójának... tiszteletére. Pozsony, 1821. (Sapphói méretű magyar versezet.)
3. Egyházi beszéd, melyet az academicum kegyes oskolák temploma első század innepén élő nyelven mondott. Kolozsvár, 1824.
Petrik Bibliographiája.
Csaplár Benedek szíves közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT