B

Full text search

B

 

Bovánkovics József, Bozdogh Márton (segesdi), Bozó Manó (dinnyeberki), Bozóky Alajos (bozóki), Bozóky Árpád, Bozóky Endre (bozóki), Bozóky István, Bozóky János (bozóki), Bozóky Mihályi (bozóki), Bozsinka Damascenus Th., Bozzai Pál (bozzai), Böckh György, Böckh János, Böckh János, Bődy József, Böhm Dávid, Böhm Gusztáv, Böhm Hermann, Böhm Honor, Böhm (Boehm) János Ephraim, Böhm János, Böhm János, Böhm János, Böhm János, Böhm József Nep. János, Böhm Károly, Böhm Károly. Böhm Károly, Böhm (Bohemus) Kristóf, Böhm Lénárt, Böhm Pál. Böhm Sándor. Böhmius András. Bőjthe Miklós, Bőjthy (Bőjte) Antal, Böjthy János, Bőke (Beck) Gyula, Bökényi Dániel, Bökényi Filep János, Bökfy Zakariás. Bököly Géza. Bölöni Farkas Sándor. Bölöni László (nagy-bölöni), Bölöni Mihály, Bölöni Mihály. Bölöni Sámuel, Bömches Frigyes (hoori lovag), Bömches Frigyes, Böngérfi (Bingenheimer) János, Börkey Imre, Börzöli Gábor, Bösházi János, Böszörményi Albert. Böszörményi Géza, Böszörményi Géza, Böszörményi István, Böszörményi József, Böszörményi Kálmán, Böszörményi László, Böszörményi (Vonza) Pál, Bőytös István, Bracsiuglevich Lőrincz (Laurentius a Buda), Bradács János, Bradecker József, Braidsvér Benjamin, Brallerus Keresztély, Bollendinus, Brancsik Károly, Brancsits Blagoje, Brand Mihály. Brandolini Aurél (vaksága miatt melléknevén il Lippo), Brandsch Károly, Brandsch Rudolf, Brandscheid J. Vilmos, Brandt József, Brankovits Ábrahám, Brankovics György (szendrői), Bransch Mihály, Brassai György (kolozsvári), Brassai Sámuel, Brassoványi Péter, Brath János, Bratsuljevich Lőrincz, Bräuer József, Braun Arnold V., Braun (Xav.) Ferencz. Braun Károly Ágost, Braun Leopold, Braun Sándor, Braun Zsigmond. Braxatoris János, máskép származása helyéről Bánoczy, Braxatoris (Sladkovič) Károly, Brázay János, Breán Kázmér, Brecht József Kelemen (brechtenbergi), Brechtenberg (Brecht) András, Bredeczky Sámuel, Bréger János, Brehm János, Breithor Illés, Brelft Pál,

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT